AKTUALITĀTES

marts 11, 2019

Ar lepnumu paziņojam, ka Politologu biedrības valdes priekšsēdētājai asoc. prof. Ivetai Reinholdei piešķirta Alenas Brunovskas piemiņas balva.

Šo īpašo atzinību ikgadus piešķir NISPAcee tīkls par izcilību publiskajā administrācijā un saistītajās akadēmiskajās aktivitātēs. Balvas saņēmēji tiek izvēlēti, balstoties uz to sasniegumiem izglītošanā, līderību pedagoģijā […]
marts 8, 2019

LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļa sadarbībā ar Latvijas Politologu biedrību aicina piedalīties Valsts olimpiādē Politikas un tiesībās. Tā tiek organizēta 10.- 12. klašu skolēniem, profesionālo un arodvidusskolu pēdējo kursu audzēkņiem.

Olimpiāde norisināsies divās kārtās. Pirmā kārta notiek no 2019. gada 15. februāra līdz 15. aprīlim. Tās ietvaros jaunieši ir aicināti iesūtīt pašu izveidotu 3 minūšu garu […]
marts 8, 2019

Latvijas augstskolu un vidusskolu jaunieši aicināti piedalīties eseju konkursā “Eiropas Savienības nākotne: nākošie 15”

Pirms piecpadsmit gadiem Latvija kļuva par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti. Piecpadsmit gadus no tās simts gadu ilgās vēstures Latvija ir bijusi neatrauti saistīta ar Eiropā notiekošajām […]

Par mums


Latvijas Politologu biedrība (LPb) ir nevalstiska organizācija, kas apvieno profesionālus politologus. Latvijas Politologu biedrība tikusi dibināta 2003.gada rudenī kā profesionāla organizācija ar mērķi veicināt politikas zinātnes attīstību un popularizēt Latvijas politologu zinātnisko jaunradi.

Šobrīd Latvijas Politologu biedrība apvieno vairāk nekā 40 biedrus un aktīvi darbojas politikas zinātnes nozarē strādājošo un studējošo zinātniskās darbības atbalstīšanā un veicināšanā, kā arī sabiedrības izglītošanā par Latvija un pasaulē notiekošajiem politiskajiem procesiem.

Ņemot vērā, ka daudzi Latvijas Politologu biedrības biedri darbojās arī izglītības jomā, tad politikas zinātnes mācīšana un mācīšanas kvalitātes uzlabošana dažādos izglītības līmeņos ir viena no biedrības darbības aktualitātēm. Latvijas Politologu biedrības pētnieku plašajā akadēmisko interešu lokā vienmēr ir bijuši ar Eiropas Savienības dažādām politikas jomām saistīti jautājumi. Ilggadējā biedrības sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Eiropas Parlamenta Nāciju Eiropas grupu, Latvijas Ārlietu ministriju un Ziemeļu Ministru padomi tikuši veikti vairāki apjomīgi ar pētījumi, kas publicēti grāmatās "Baltijas jūras reģions pēc Eiropas Savienības paplašināšanās: attīstības scenāriji", "Eiropas Parlaments: ārējās un drošības politikas īstenotājs", "Laba pārvaldība', "EU Strategy for the Baltic Sea Region: a Year After and Beyond".

Jaunākais Latvijas Politologu biedrības projekts ir e- žurnāla "Latvijas intereses Eiropas Savienībā" izdošana sadarbībā ar Eiropas Parlamenta Informācijas biroju un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Žurnāls iznāk reizi ceturksnī.

Kontakti


Biedrība “Latvijas Politologu biedrība”
Reģ. Nr. 40008077860
Lauvas 4, Rīgā, LV 1019
epasts: info@politologubiedriba.lv

Partneri


European Commission Representation in Latvia

Nordic Council of Ministers

Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā

Ministry of Forgein Affairs Republic of Latvia
parallax background

Latvijas intereses Eiropas Savienībā