Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2011/2
februāris 18, 2011

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2011/1

Viens no centrālajiem ES politikas jautājumiem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir Eiropas Parlamenta loma. Lisabonas līgumā paredzētās izmaiņas Eiropas Parlamentam piešķir ievērojamu ietekmes pieaugumu, kā arī palielina nacionālo parlamentu iesaisti lēmumu pieņemšanā ES.