Augsta līmeņa konference “Eiropa. Pēc 100 Pirms”.
janvāris 31, 2019
Baltijas drošības stratēģijas projekts: Galerija
februāris 2, 2019

Baltijas drošības stratēģijas projekts

Projekta mērķis ir veicināt Baltijas reģionālo drošību un aizsardzību. Projekta gaitā tiks īstenoti šādi
uzdevumi: 1) veicināt sabiedrības iesaisti Baltijas drošības apspriešanā, 2) uzturēt Baltijas drošības
jautājumu Baltijas sabiedroto un partneru dienaskārtībās, 3) atbalstīt Baltijas drošības ekspertus,
sadarbojoties savā starpā, kā arī ar ekspertiem no ASV, 4) veicināt Baltijas drošības un aizsardzības
politiku sinhronizāciju.

Projekta ietvaros 2017. gadā Rīgā, Tartu un Viļņā tika rīkoti trīs semināri par efektīviem drošības
stratēģijas modeļiem. 2018. gadā šajās pilsētās norisinājās seši ekspertu semināri par aizsardzību, kā arī
sabiedrības un ekonomisko drošību. Sadarbībā ar Džeimstaunas fondu Vašingtonā notika ekspertu
seminārs par Baltijas militāro sadarbību. Savukārt 2018. gada beigās un 2019. gadā projekta eksperti
izstrādāja un prezentēja Baltijas drošības situācijas novērtējumu un rekomendācijas Baltijas valstu, ES,
NATO un ASV lēmumu pieņēmējiem.

Projekta rezultātu prezentācijas tika rīkotas Baltijas valstu institūcijās (t.sk. Baltijas Asamblejā),
Briselē (Latvijas pārstāvniecībā ES u.c.), ASV Pārstāvju palātā, ASV Senātā, tādās domnīcās kā
Džeimstaunas fonds, Hudzonas institūts, Atlantijas Padome, kā arī Ņujorkas universitātē. Projekta
komanda arī organizēja un piedalījās paneļdiskusijās Stenfordas universitātē Kalifornijā, Rīgas
konferencē 2018, konferencē “Riga Readings in Social Sciences”, kā arī IV Pasaules latviešu
zinātnieku kongresā.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Baltijas-Amerikas Brīvības fondu (Baltic-American Freedom
Foundation) un ASV domnīcu “Džeimstaunas fonds”. Projekta partneri un tā pasākumos pārstāvētās
organizācijas ir Baltijas Asambleja, Latvijas Republikas Saeima, Baltijas valstu aizsardzības, ārlietu,
finanšu, kultūras un ekonomikas ministrijas, Tallinas Universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas
Juridiskā augstskola (Riga Graduate School of Law), Viļņas Universitātes Austrumeiropas pētījumu
centrs, Igaunijas Starptautiskais Aizsardzības un drošības centrs, Baltijas Aizsardzības koledža (Baltic
Defence College), Latvijas Nacionālā Aizsardzības akadēmija, Lietuvas Kara akadēmija, Baltijas
Pētījumu veicināšanas biedrība (Association for Advancement of Baltic Studies), kā arī Prāgas
Drošības pētījumu institūts (Prague Security Studies Institute).