Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2017/1
janvāris 19, 2019
Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2018/1
janvāris 21, 2019

Cilvēkdrošība un sieviešu lomas palielināšana: Baltijas jūras reģiona valstu skatījums

Grāmatā sniegts pārskats par cilvēkdrošību un sieviešu lomu reģionā, identificējot draudus, klasificējot pieejamos instrumentus, kas pastāv un ir pieejami sieviešu lomas palielināšanai sabiedrībā, kā arī  izvērtētas dažādu valstu pieredzes. Grāmatas zinātniskā redaktore prof.  Žaneta Ozoliņa uzsver: “Baltijas jūras reģions starptautiski tiek vērtēts kā telpa, kurā notiek intensīva sadarbība visās jomās. Starptautiska pētnieku grupa vēlējās noskaidrot, vai šī tēze ir attiecināma arī uz sieviešu cilvēkdrošību – vai uzkrātie ekonomiskie, sociālie, politiskie resursi ir izmantojami kaimiņu valstīs un starptautiskā mērogā. Viens no svarīgākajiem secinājumiem ir tāds, ka valstu skatījums uz sieviešu cilvēkdrošību mājās un pasaulē ir atšķirīgs. Atšķirīgi ir arī politiskie risinājumi. Ceram, ka grāmata kalpos kā palīgs rīcībpolitiku uzlabošanai cilvēkdrošības jomā.” “Šis nozīmīgais kolektīvais veikums ir nozīmīgs resurss, kas sekmē konceptuāla ietvara attīstīšanu un atklāj dziļas saiknes starp dzimuma diskursu un cilvēkdrošību. Šī grāmata norāda uz šīs paradigmas svarīgumu, lai izprastu cilvēku un politiskos procesus pamatā Latvijā, taču sniedz arī salīdzinājumu ar citām valstīm Baltijas jūras reģionā un ārpus tā,” grāmatas anotācijā norāda prof. Anuradha Mitra Čenoja  (Anuradha Mitra Chenoy), Ņūdeli (Indija) Džavaharlalas Neru 
Universitātes Starptautisko attiecību skolas dekāne. Grāmata ir izdota ar Konrāda Adenauera Fonda Latvijas biroja un Ziemeļu ministru padomes biroja Rīgā atbalstu.