“Laba pārvaldība” . Red. Ozoliņa Ž., Reinholde I. Rīga, Zinātne 2009
janvāris 31, 2019
“Eiropa 100 Pēc/Pirms”.
janvāris 31, 2019

“ES stratēģija Baltijas jūras reģionā. Pēc gada un tālāk.”