Žurnāls “Latvijas intereses Eiropas Savienībā”. Atbalstītājs- Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
janvāris 31, 2019
“ES stratēģija Baltijas jūras reģionā. Pēc gada un tālāk.”
janvāris 31, 2019

“Laba pārvaldība” . Red. Ozoliņa Ž., Reinholde I. Rīga, Zinātne 2009

Pārvaldība ir viens no būtiskākajiem tematiem kā sociālajās zinātnēs, tā publiskajā telpā, jo valstu darbības efektivitāte un rīcībspēja tiek kritizēta, pieņemto lēmumu kvalitāte dažkārt ir apšaubāma, un sabiedrība jūtas atsvešināta no lēmumu pieņemšanas. Tādēļ, grāmatas autori mēģina rast skaidrojumu, kāpēc laba pārvaldība vēl arvien vairāk ir normatīvs uzstādījums, nevis ikdienas nepieciešamība un parādība, kāda ir labas pārvaldības prakse dažādos pārvaldes līmeņos un nozarēs. Turklāt pārvaldība nav viennozīmīgi interpretējams jēdziens, tam ir plaša definējumu amplitūda, un grāmata mudina vienoties par kompaktu un visaptverošu definīciju. Grāmatā ir iekļauti 13 latviešu un ārzemju pētnieku raksti, kuri sniedz papildu ieguldījumu diskusijā par pārvaldību un valsts nākotni. Grāmata iznākusi ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu.