Šī gada 22.-23. februārī Lisabonā, Portugālē notika Eiropas Politikas zinātnes asociāciju konferācijas ikgadējā ģenerālā asambleja.
marts 8, 2019
LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļa sadarbībā ar Latvijas Politologu biedrību aicina piedalīties Valsts olimpiādē Politikas un tiesībās. Tā tiek organizēta 10.- 12. klašu skolēniem, profesionālo un arodvidusskolu pēdējo kursu audzēkņiem.
marts 8, 2019

Latvijas augstskolu un vidusskolu jaunieši aicināti piedalīties eseju konkursā “Eiropas Savienības nākotne: nākošie 15”

Pirms piecpadsmit gadiem Latvija kļuva par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalībvalsti. Piecpadsmit gadus no tās simts gadu ilgās vēstures Latvija ir bijusi neatrauti saistīta ar Eiropā notiekošajām pārmaiņām, piedzīvojusi virkni izaicinājumu un šobrīd piedalās diskusijās par ES nākotni. Latvijas augstskolu un vidusskolu jaunieši ir aicināti piedalīties eseju konkursā “Eiropas Savienība nākotne: nākošie  15”, lai sniegtu savu skatījumu uz Latvijas vietu un lomu ES tuvāko piecpadsmit gadu perspektīvā.

Konkursu organizē Latvijas Politologu biedrība sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā. Tas tiek rīkots, lai veicinātu studentu un vidusskolēnu interesi un izpratni par ES aktuālajiem jautājumiem, veicināt to piederības izjūtu Eiropas kopienai, kā arī motivēt aktīvi līdzdarboties Latvijas un Eiropas politiskajos procesos.

Iesniegtos darbus vērtēs žūrijas komisija. Labāko darbu autori tiks apbalvoti ar diplomiem un naudas balvām. Labākos darbus publicēs žurnālā “Latvijas intereses Eiropas Savienībā”. Uzvarētāju darbu vadītāji- konsultanti saņems pateicības rakstus un atzinības balvas. Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks maijā Eiropas dienas pasākumos Rīgā.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit.