Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2011/1
janvāris 18, 2011
Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2011/3
marts 19, 2011

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2011/2

Viens no centrālajiem ES politikas jautājumiem pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir Eiropas Parlamenta loma. Lisabonas līgumā paredzētās izmaiņas Eiropas Parlamentam piešķir ievērojamu ietekmes pieaugumu, kā arī palielina nacionālo parlamentu iesaisti lēmumu pieņemšanā ES.

Redakcijas kolēģija: Māris Graudiņš (Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā), Daunis Auers (Latvijas Universitāte), Andris Gobiņš (Eiropas Kustība Latvijā), Guna Japiņa (LR Ārlietu ministrija), Mindaugas Jurkynas (Viļņas Universitāte), Imants Lieģis (Saeima, Eiropas lietu komisija), Žaneta Ozoliņa (Latvijas Universitāte), Ben Tonra (Dublinas Universitāte).

Zinātniskā redaktore: Žaneta Ozoliņa (Latvijas Universitāte) Projekta vadītājs Aldis Bulis Literārā redaktore Inga Kanasta-Zabarovska Maketētāja Inese Siliniece Māksliniece Kristīne Plūksna.

Redakcijas kolēģijas adrese: Latvijas Politologu biedrība Lomonosova iela 1A, Rīga, LV-1019 Tālrunis: 67140533, e-pasts: edc@lu.lv Iespiests SIA Dardedze hologrāfija Ķengaraga iela 10a, Rīga ISSN 2243-6049 Par rakstos atspoguļotajiem faktiem un viedokļiem atbild autori