Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2011/3
marts 19, 2011
Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2012/2
jūnijs 19, 2012

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2012/1

Žurnāla tēma – ES Kohēzijas politika. 
Žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” jaunajā numurā uzmanība tiek pievērsta ES Kohēzijas politikai. Tā ir joma, kurai tradicionāli tiek piešķirts ievērojams finansējums no ES budžeta. Šī ir arī tā joma, kurā nepieciešamas būtiskas pārmaiņas, ko nosaka krīzes radītie ierobežojumi un labas pārvaldības jaunu modeļu piemērošana, gan arī Eiropas reģionu konkurētspējas dinamikas pārmaiņas. 

I. Eiropas Savienības institūcijas 
Guna Japiņa. Eiropas Savienības jautājumu koordinācija Latvijā — 2015. gada Latvijas prezidentūru gaidot.
Ilze Rūse. Gatavošanās ES prezidentūrai: Zviedrijas pieredze.
Diskusija par Latvijas prezidentūras ES kultūras programmas prioritātēm

II. Eiropas Savienības politikas 
Artūrs Alksnis. Kohēzijas politika — Quo Vadis? 
Līga Baltiņa, Tatjana Muravska. Eiropas Savienības Kohēzijas politika pēc 2013. gada. Ko tā nozīmē Latvijai? 
Dita Erna Sīle. Eiropas budžets — kopīgo vērtību virpināšana reālpolitikas vārdā.
Katri Vintiša, Agita Kalviņa. Jaunākie efektīvas darbinieku vadības risinājumi valsts pārvaldē Eiropas Savienības valstīs 

III. Intervija 
Ina Strazdiņa. Eiropas nauda ir jāizmanto gudrāk. Intervija ar Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta (DG REGIO) ģenerāldirektora vietnieku Normundu Popenu

IV. Aktualitātes un viedokļi