Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2012/1
janvāris 19, 2012
Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2012/3
jūlijs 19, 2012

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2012/2

Žurnāla tēma – drošība 
Starptautiskā drošības dienas kārtība kļūst arvien sarežģītāka un daudzveidīgāka. Ikvienai valstij un starptautiskajai organizācijai vienlaikus jāmeklē risinājumi plašam risku un izaicinājumu spektram, sākot no vardarbīgu konfliktu novēršanas un beidzot ar cilvēkdrošības stiprināšanu. Žurnālā iekļautie raksti piedāvā dažādus skatījumus uz šiem aktuālajiem jautājumiem: Eiropas Savienība nāk klajā ar apvienošanās un dalīšanās pieeju drošībai un aizsardzībai, NATO aizstāv viedās aizsardzības projektu, ES uzsāk aizsardzības sektora integrēšanu, ES un NATO meklē ceļus ciešākai un efektīvākai sadarbībai, kas palīdzētu taupīt līdzekļus organizāciju dalībvalstīm, savukārt pašām valstīm jāapsver nepieciešamība izvērtēt drošības politikas izstrādes un pieņemšanas formas un to atbilstību mainīgajai starptautiskajai videi.

I. Eiropas Savienības institūcijas
Artis Pabriks. ES un NATO integrācija — vienīgais risinājums mūsdienu drošības izaicinājumiem 
Sarmīte Kovaļevska. Stratēģiskās partnerības stratēģiskie izaicinājumi: skats no Briseles

II. Eiropas Savienības politikas
Airis Rikveilis. Latvija un tās stratēģiskā kultūra. Cits skatījums uz ES drošības identitāti 
Inese Grumolte, Žaneta Ozoliņa. Apvienošanās un dalīšanās:jauna vārdu kopa vai jauna politika?
Pēteris Filipsons. Eiropas Savienības kaujas grupu stratēģisko gaisa pārvadājumu nodrošinājums
Toms Rostoks. Cilvēkdrošība un ārpolitika 
Diskusija par Latvijas drošības politikas plānošanu un īstenošanu 

III. Intervija
Dace Kundrāte. NBS attīstība starp nacionālo un starptautisko drošības dimensiju. Intervija ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālmajoru Raimondu Graubi 

IV. Aktualitātes un viedokļi
Rihards Bambals. Astoņas mācības no Polijas prezidentūras ES Padomē
Lidia Puka. From Warsaw to the Baltic Sea — via Brussels? Regional policy development during the Presidency of the EU Council —example of the Polish revision of the EU Strategy for the Baltic Sea Region