Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2012/3
jūlijs 19, 2012
Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2012/5
decembris 19, 2012

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2012/4

Žurnāla vasaras numurs ir pilnībā veltīts Eiropas Savienības Padomes prezidentūras jautājumiem. Tiem pievēršas gan studentu pētniecisko darbu uzvarētāji, gan citi autori. Izdevumu papildina Kopsavilkums par globālajām tendencēm un Eiropas Savienības darba kārtības aktualitātēm, kā arī esošajām Latvijas politikas prioritātēm. 

I. Eiropas Savienības institūcijas
Anete Vītola, Ilze Balcere. Eiropas Savienības Padomes prezidentūras norisi ietekmējošo faktoru analīze un prognozes Latvijai. 
Alīna Samīte. Kultūras programma Dānijas prezidentūras laikā: mācības Latvijas publiskajai diplomātijai. 
Ilze Rūse. Kas noticis ar komitoloģiju? Lisabonas līguma veikto izmaiņu ietekme uz Eiropas Savienības institūciju un valsts pārvaldes darbu. 

II. Eiropas Savienības politikas
Toms Rostoks. Eiropas Savienības vieta pasaulē varas sadalījuma izmaiņu apstākļos. 
Alise Zālīte. Eiropas Savienības Kopējā enerģētikas politika — no vīzijas uz realitāti? 

III. Intervija
Ina Strazdiņa. Prezidentūra ar rozīnīti. Intervija ar Eiropas Savienības prezidentūras sekretariāta vadītāju Ingu Skujiņu. 

IV. PREZIDENTŪRAS Aktualitātes

Kopsavilkums par globālajām tendencēm un Eiropas Savienības darba kārtības aktualitātēm, kā arī esošajām Latvijas politikas prioritātēm.
Diskusijas par Latvijas prezidentūras prioritātēm.