Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2012/5
decembris 19, 2012
Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2013/3
septembris 19, 2013

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2013/1

Pie lasītājiem nonāk žurnāla „Latvijas intereses Eiropas Savienībā” 2013.gada pirmais numurs, kurš iezīmē izdevuma trešo gadskārtu. Latvija 2013.gadu pavadīs eiro zīmē. Lasītājiem ir sniegta iespēja vienkopus rast informāciju par svarīgākajiem jautājumiem, tādiem kā Eiropas Stabilizācijas mehānisma darbību, Latvijas atbilstību Māstrihtas kritērijiem, Ekonomiskās un monetārās savienības darbību, kā arī iepazīties ar Igaunijas un Slovēnijas pieredzi pārējā uz eiro. Žurnāla eiro tematiku papildina pētījums par parlamenta lomu ES politikas uzraudzībā, nevalstisko organizāciju lomu Latvijas interešu pārstāvniecībā ES un Lietuvas pieredzi, gatavojoties prezidentūrai ES Padomē.

Saturs 
Redaktora sleja 
Valdis Dombrovskis. Ceļš uz eiro: mūsu iespējas un izaicinājumi 

I. Eiropas Savienības institūcijas
Inese Vaidere. Eirozonas pilnveidošana kā tās pastāvēšanas nosacījums 
Vija Mičūne. Eiropas Stabilizācijas mehānisma darbības pamatprincipi 
Inese Grumolte. Parlamentārā uzraudzība ES lietās Latvijā: Eiropadome un ES Ministru Padome

II. Eiropas Savienības politikas Deniss Titarenko. Eiropa ceļā uz stabilāku un patiesu Ekonomikas un monetāro savienību 
Igors Kasjanovs. Eiropas Savienības valstis bez eiro — vairākas. Iemesli un situācijas — atšķirīgas 
Natalja Viilmann. The Changeover to the Euro in Estonia
Gints Trupovnieks. Māstrihtas kritēriju izpilde Latvijā 
Konference “Pieredze un gatavošanās eiro”: diskusija un secinājumi 
Ilze Rūse. Latvijas nevalstisko organizāciju aktivitāte interešu pārstāvībā nacionālajā un Eiropas Savienības līmenī 

III. Intervija
Slovakian “Mr. Euro”: Latvia will enjoy the benefits of the Euro. Interview with Igor Barat, Special Representative of the Government of Slovakia of Euro issues 

IV. PREZIDENTŪRAS Aktualitātes
Agnija Tumkevič. Preparation for the Presidency of the EU Council: Lithuania’s experience of the priority setting process