Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/1
janvāris 19, 2014
Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/3
septembris 19, 2014

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/2

Žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” šī gada otrais numurs turpina pievērsties jautājumiem, kuri 2015. gadā nonāks Latvijas prezidentūras ES Padomē darba kārtībā. Vēl pagājušajā gadā, diskutējot par jomām, kurās varētu sakrist Latvijas un ES intereses, dalībnieku vidū valdīja liela vienprātība, ka tā būs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) joma. ES valstu vadītāji atzīst, ka iniciatīva “Digitālā programma Eiropai” ir līdzeklis, kas palīdzēs Eiropai atgūties no ekonomiskās krīzes un veicinās tās izaugsmi. Dokumentā ir noteiktas septiņas galvenās darbības jomas, kā arī 101 pasākums, ar kura palīdzību tiks veicināta Eiropas digitālā tirgus potenciāla izmantošana. Saskaņā ar iniciatīvu galvenās darbības jomas ir spēcīgs digitālais vienotais tirgus, lielāka sadarbspēja un vienoti standarti, interneta drošības un lietotāju uzticēšanās veicināšana, ātrs un īpaši ātrs internets, lielāki ieguldījumi pētniecībā un inovācijās, digitālo prasmju apguve un iekļautības veicināšana, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošana, lai risinātu sabiedrībā aktuālas problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas un sabiedrības novecošanu. 

Saturs 

Redaktora sleja 

I. Eiropas Savienības institūcijas
Mārtiņš Spūlis. ES un NATO sadarbība kiberaizsardzības jomā 

II. Eiropas Savienības politikas
Elīna Neimane. Kibertelpas spožums un posts: kādus drošības pasākumus piedāvā ES?
Dace Kalsone. Latvijas informācijas tehnoloģiju nozare pārejā no latiem uz eiro 
Uldis Zariņš. Eiropas kultūras mantojums digitālajā vidē 
Rūdolfs Kalvāns. Informatizācijas attīstība izglītības politikas kontekstā 
Toms Meisītis. Mediju politika — izaicinājumi un iespējas 
Ivo Rollis. The National Coordination of EU Policy in Latvia
Iveta Reinholde. Viedie reģioni un viedā specializācija

III. Intervija
Ina Strazdiņa. Digitālais veiksmes stāsts. Priekšroka — mazajiem, inovatīvajiem. Intervija ar Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta Veselības un labklājības nodaļas vadītāju Pēteri Zilgalvi 

IV. PREZIDENTŪRAS Aktualitātes
Diskusija ar Eiropas Komisijas prezidenta kandidātu Žanu Klodu Junkeru