Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/2
maijs 19, 2014
Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/4
decembris 19, 2014

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2014/3

Šis žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” numurs ir veltīts attīstības sadarbības tēmai, kuras nozīme ievērojami pieaugs 2015. gadā gan Latvijā, gan visā Eiropas Savienībā (ES) kopumā. Latvijā attīstības sadarbības politika ienāca līdz ar dalību ES, un līdz pat ekonomiskajai krīzei tās nozīme Latvijas ārpolitikā pakāpeniski palielinājās. Tika izstrādāti politikas dokumenti, tika definētas prioritārās palīdzības saņēmējvalstis un tika organizēti projektu konkursi. Attīstības sadarbība kā palīdzības sniegšana valstīm, kas ir ievērojami trūcīgākas par Latviju, nonāca gan valdības, gan nevalstisko organizāciju (NVO), gan akadēmiskā sektora un pētniecisko institūtu redzeslokā. Diemžēl 2009. gadā ekonomiskā krīze deva smagu triecienu šai politikai, un divpusējai attīstības palīdzībai atvēlētais valdības finansējums saruka līdz minimumam.

Saturs
Redaktora sleja

I. Eiropas Savienības INSTITŪCIJAS
Ivars Ījabs. Ne vairs tik omulīgi: Latvija Eiropas Parlamenta jaunajā piecgadē 

II. Eiropas Savienības politikas
Viljars Vēbels. Estonian Development Co-operation Dynamics, Reasoning and Challenges
Anastasija Panasevič. Lithuanian Development Cooperation: 10 Years for Finding a Place in the Donors’ Community
Zane Šime. Cilvēkdrošība Latvijā un pasaulē: jaunas visaptverošas pieejas gaidās
Inese Vaivare. Kā nokļūt soli priekšā citām Eiropas valstīm 
Zinta Miezaine. Pieredzes stāsts — attīstības sadarbība starptautiskajai drošībai. Moldova un Piedņestra 
Iluta Lāce. Aizraujoša sadarbība sieviešu un bērnu atbalstam Centrālāzijā
Ineta Kursiete. Latvijas Portidžas mācībsistēmas asociācijas darbs attīstības sadarbībai 

III. Intervija 
Ina Strazdiņa. Mērķis joprojām tāds pats — ideālistisks. Intervija ar Eiropas Savienības attīstības komisāru Andri Piebalgu 

IV. PREZIDENTŪRAS Aktualitātes 
Anda Grīnberga. Latvijas un globālās attīstības sadarbības politikas izaugsme un aktualitātes