Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2016/1
janvāris 19, 2016
Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2017/2
decembris 19, 2017

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2016/2

Iepazīstoties ar politikas veidotāju un enerģētikas nozares profesionāļu pārdomām par Eiropas Enerģētikas savienības attīstību un nākotni, kā arī nozīmīgākajām tendencēm enerģijas tirgos, nerodas šaubas, ka, par spīti šķietamajam gausumam un dažkārt nekonkrētībai, Enerģētikas savienības attīstība pakāpeniski uzņem apgriezienus, un, visticamāk, savu mājasdarbu daļu tās veidošanā paveiks gan politiķi, gan arī enerģētikas sektora uzņēmēji. Lielā mērā to nosaka apstāklis, ka Enerģētikas savienības pamatprincipi sakņojas nevis tikai ideālistiskās politiķu vīzijās, bet jau šobrīd nepārprotami vērojamās enerģijas tirdzniecības un ražošanas attīstības tendencēs. Piemēram, šobrīd jau aizvien plašākam patērētāju lokam vairs nav nekas jauns, ka elektrības un dabasgāzes vairumtirdzniecības cena vairs netiek noteikta starp valdībām vai uzņēmumiem slepenībā noslēgtos ilgtermiņa līgumos, bet gan atklātā tirdzniecībā biržā, kur ikvienam interesentam ir iespēja pārliecināties par to, kā gada, mēneša vai pat dienas laikā var atšķirties faktiskais enerģijas pieprasījums un cena. Arī tirgus attīstības tendences un nozares uzraudzības principi patērētājiem nodrošina ļoti plašas iespējas pašiem pārliecināties par to, cik liela loma valsts vai reģiona mērogā ir atjaunojamiem energoresursiem, kādas ir to priekšrocības un kādi ir trūkumi.