Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2017/2
decembris 19, 2017
Cilvēkdrošība un sieviešu lomas palielināšana: Baltijas jūras reģiona valstu skatījums
janvāris 21, 2019

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2017/1

Eiropas nākotnes tematikai veltītais žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” izdevums nav radies kā reakcija uz Eiropas Komisijas publicēto dokumentu “Baltā grāmata par Eiropas nākotni”.1 Pamudinājums diskutēt par ES tālākajām attīstības perspektīvām bija balstīts uz diviem apsvērumiem. Pirmkārt, ES martā atzīmē Romas līguma parakstīšanas 60. gadadienu. Romas līgums ar tajā ietvertajiem četru brīvību principiem – brīvu kapitāla, pakalpojumu, preču un cilvēku kustību – ir kalpojis gan kā praktiska rīcībpolitiku izstrādāšanas mēraukla, gan kā Eiropas attīstības virzītājs. Pateicoties šīm četrām brīvībām, Eiropas labklājības un stabilitātes projekts ir bijis pievilcīgs valstīm un iedzīvotājiem. Līdz ar to uzskatījām par svarīgu žurnāla lapaspusēs izvērtēt, kāds ir Eiropas valstu un sabiedrību uzkrātais eiropeizācijas “kapitāls”. Otrkārt, Lielbritānijas ierosinātais Brexit, eiroskepticisma pieaugums, populisma izplatība un šaubas par ES pastāvēšanas ilgtspēju un efektivitāti mudināja apskatīt dažu šo problemātisko tendenču izpausmes īpatnības un to ietekmi uz Eiropas nākotni.