Jaunieši diskutē par Latvijas tēlu
oktobris 10, 2019
Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2019/2
novembris 1, 2019

Latvijas politologu biedrības valdes locekle asoc. prof. Iveta Reinholde gūst panākumus darba vizītes laikā Nursultanā, Kazahstānā

2019.gada 10.-12.oktobrī Nursultānā, Kazahstānā notika starptautiskā konference “Risk, Rationality and Resilience”, kurā piedalījās arī Latvijas Politologu biedrības valdes locekle, LU SZF Politikas zinātnes nodaļas vadītāja, asoc.prof. Iveta Reinholde, prezentējot Latvijas valsts pārvaldes reformu pieredzi un sasniegto pārvaldes modernizācijā. Konferences ietvaros klātesošā publika tika iepazīstināta ar topošo grāmatu “Public service reform in the Post Soviet Union Countries: Challenges and Lessons Learned”, kura iznāks drukātā veidā 2020.gada pavasarī Palgrave izdevniecībā. Grāmatas mērķis ir sniegt visaptverošu pārskatu par valsts pārvaldes reformu gaitu un izaicinājumiem 15 valstīs. Tā izskaidros politisko, sociālo un ekonomisko faktoru ietekmi uz valsts pārvaldes reformām mūsdienās. Latvijas valsts pārvaldes reformu pieredzi un teorētisko reformu skaidrojumu šajā grāmatā gatavo asoc. prof. Iveta Reinholde. Viņas iekļaušana autoru kolektīvā ir apstiprinājums asoc.prof. Ivetas Reinholdes augstajai pētnieciskai kompetencei. Grāmatas tapšanai atbalstu sniedz ANO Attīstības programma.

Konferences organizatori, novērtējot Ivetas Reinholdes sniegumu, aicināja nolasīt īpašu vieslekciju par aktualitātem valsts pārvaldes reformu jomā un dominējošām modernizācijas tendencēm  Kazahstānas Republikas prezidenta Valsts pārvaldes akadēmijā Kazahstānas augstākā un vidējā līmeņa amatpersonām. Lekcijas saturs tika atzīts par nozīmīgu ieguldījumu augsta līmeņa zināšanu pārnesē praktiskās reformu plānošanas jomā. Dažāda apjoma valsts pārvaldes reformas un atšķirīgais demokratizācijas ceļš raksturo valstis, kas reiz bija iekļautas PSRS sastāvā. Baltijas valstis ir kļuvušās par modernām, plaukstošām demokrātiskam valstīm, kamēr pārējās valstis vēl tiecas uz saviem demokratizācijas ideāliem. Latvijas ekspertu atbalsts to demokratizācijas un modernizācijas centienos uzskatāms ne tikai par nozīmīgu ieguldījumu demokrātisko vērtību izplatībā, bet arī par tādu, kas atbilst Latvijas Republikas ārpolitiskajam stratēģiskajam virzienam Centrālāzijā.