Prominenti Eiropas politikas eksperti atklātā vēstulē vērsušies pie jaunās ES vadības
augusts 2, 2019
Latvijas Politologu biedrības valdes locekle Iveta Reinholde piedalās Eiropas Padomes ekspertu grupas darbā pie Eiropas vietējo pašvaldību hartas piemērošanas komentāru izstrādes
septembris 22, 2019

Latvijas Tēls

Latvijas Institūts sadarbībā ar Latvijas Politologu biedrību aicina piedalīties diskusijā “Mans Latvijas tēls”. Diskusija notiks šī gada 9. oktobrī plkst. 16.00 Latvijas Institūta telpās. Tā ir uzskatāma par pirmo pasākumu diskusiju ciklā, kas tiks realizēts. Diskusija cikla mērķis ir apkopot Latvijas studējošo jauniešu redzējumu par to, kādam jābūt Latvijas tēlam un kādas inovatīvas pieejas izmantojamas tā veidošanā.

Latvijas Institūts ir atbildīgā institūcija, kas piedalās Latvijas tēla politikas veidošanā. Tā veicina dažādo skatījumu sinerģiju, lai viedotos iespējami vienots Latvijas koptēls, kā arī koordinē mijiedarībību starp institūcijām un industriju valsts tēla veidošanas perspektīvā. Latvijas tēla politiku veido Latvijas tēla koordinācijas padome, kuras nākamā tikšanās plānota oktobra beigās. Šī tikšanās būs izšķiroša un, iespējams, ieliks pamatus jaunas pieejas Latvijas tēla veidošanai un koordinēšanai nākotnē. Gatavojoties šai nozīmīgajai sanāksmei, Latvijas Institūts ir iniciējis diskusiju ciklu jauniešiem ar mērķi kopējiem spēkiem radīt ieteikumus Latvijas tēla veidošanai nākotnē.

Aicinām aktīvos un ieinteresētos studentus iesaistīties diskusijā “Mans Latvijas tēls”. Potenciālie dalībnieki ir aizināti pirms diskusijas noformulēt trīs teikumus, kas atbildētu uz jautājumu “Kāds ir mans Latvijas tēls?”.

Līdzdalībai pirmajā diskusijā ir iespējams pieteikties līdz 3. oktobrim, rakstot e-pastu uz info@li.lv, ar norādi “Diskusija: Mans Latvijas tēls”.