Latvijas augstskolu un vidusskolu jaunieši aicināti piedalīties eseju konkursā “Eiropas Savienības nākotne: nākošie 15”
marts 8, 2019
Ar lepnumu paziņojam, ka Politologu biedrības valdes loceklei asoc. prof. Ivetai Reinholdei piešķirta Alenas Brunovskas piemiņas balva.
marts 11, 2019

LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļa sadarbībā ar Latvijas Politologu biedrību aicina piedalīties Valsts olimpiādē Politikas un tiesībās. Tā tiek organizēta 10.- 12. klašu skolēniem, profesionālo un arodvidusskolu pēdējo kursu audzēkņiem.

Olimpiāde norisināsies divās kārtās. Pirmā kārta notiek no 2019. gada 15. februāra līdz 15. aprīlim. Tās ietvaros jaunieši ir aicināti iesūtīt pašu izveidotu 3 minūšu garu video rullīti, kurā aplūkota kāda Latvijas vai Eiropas aktuāla politiskā vai tiesiskā problēma. Video materiālam ir jāatbilst šādiem kritērijiem: analītiskums, aktualitāte, radošums, atbilstība kvalitatīvas pētniecības standartiem. Pieteikums līdzdalībai olimpiādē un video iesūtāms: https://www.visidati.lv/aptauja/1432693854/ .

Savukārt otrā kārta notiks klātienē š.g. 27. aprīlī LU Sociālo zinātņu fakultātes telpās, Lauvas ielā 4, Rīgā. Tajā dalībnieki izspēlēs simulācijas spēli. Žūrija, izvērtējot Olimpiādes dalībnieku sniegumu, trim dalībniekiem ar augstāko olimpiādes abu kārtu laikā iegūto punktu skaitu piešķir priekšrocības studiju uzsākšanai LU Sociālo fakultātes īstenotajā bakalaura studiju programmā „Politikas zinātne” (29618). Par piešķirto punktu apjomu katram no trīs uzvarētājiem lemj komisija, uz vietas vienojoties. Tiks piešķirtas arī citas veicināšanas balvas. Uzvarētāju darbu vadītāji- konsultanti saņems pateicības rakstus un atzinības balvas

Olimpiādes uzvarētāji tiks apbalvoti Eiropas dienas pasākumu ietvaros. Bet labākos video paredzēts izvietot Latvijas Politoliogu biedrības mājas lapā.

Ar olimpiādes norises kārtību un nosacījumiem var iepazīties olimpiādes nolikumā.

Papildu informācija pieejama jautājot elektroniski: sigita.struberga@lu.lv