Latvijas Politologu biedrības publikācijas

maijs 8, 2019

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2019/1

Jaunākais žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” ir veltīts Latvijas dalības ES piecpadsmit gadu atcerei. Izdevumā ir iekļauts pētījums “15 no 100. Latvijas dalības Eiropas Savienībā 15 […]
janvāris 31, 2019

“Eiropa 100 Pēc/Pirms”.

janvāris 31, 2019

“ES stratēģija Baltijas jūras reģionā. Pēc gada un tālāk.”

janvāris 31, 2019

“Laba pārvaldība” . Red. Ozoliņa Ž., Reinholde I. Rīga, Zinātne 2009

Pārvaldība ir viens no būtiskākajiem tematiem kā sociālajās zinātnēs, tā publiskajā telpā, jo valstu darbības efektivitāte un rīcībspēja tiek kritizēta, pieņemto lēmumu kvalitāte dažkārt ir apšaubāma, […]
janvāris 31, 2019

Sabiedrības drošība…

janvāris 21, 2019

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2018/2

Redakcijas kolēģija: Daunis Auers (Latvijas Universitāte), Andris Gobiņš (Eiropas Kustība Latvijā), Mindaugas Jurkynas (Vītauta Magnusa universitāte), Žaneta Ozoliņa (Latvijas Universitāte), Fabricio Tasinari (Dānijas Starptautisko pētījumu institūts), […]
janvāris 21, 2019

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2018/1

Redakcijas kolēģija: Daunis Auers (Latvijas Universitāte), Andris Gobiņš (Eiropas Kustība Latvijā), Mindaugas Jurkynas (Vītauta Magnusa universitāte), Žaneta Ozoliņa (Latvijas Universitāte), Fabricio Tasinari (Dānijas Starptautisko pētījumu institūts), […]
janvāris 21, 2019

Cilvēkdrošība un sieviešu lomas palielināšana: Baltijas jūras reģiona valstu skatījums

Grāmatā sniegts pārskats par cilvēkdrošību un sieviešu lomu reģionā, identificējot draudus, klasificējot pieejamos instrumentus, kas pastāv un ir pieejami sieviešu lomas palielināšanai sabiedrībā, kā arī  izvērtētas dažādu valstu […]
janvāris 19, 2019

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2017/1

Eiropas nākotnes tematikai veltītais žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” izdevums nav radies kā reakcija uz Eiropas Komisijas publicēto dokumentu “Baltā grāmata par Eiropas nākotni”.1 Pamudinājums diskutēt […]
decembris 19, 2017

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2017/2

Eiropas nākotnes tematikai veltītais žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” izdevums nav radies kā reakcija uz Eiropas Komisijas publicēto dokumentu “Baltā grāmata par Eiropas nākotni”.1 Pamudinājums diskutēt […]
aprīlis 19, 2016

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2016/2

Iepazīstoties ar politikas veidotāju un enerģētikas nozares profesionāļu pārdomām par Eiropas Enerģētikas savienības attīstību un nākotni, kā arī nozīmīgākajām tendencēm enerģijas tirgos, nerodas šaubas, ka, par […]
janvāris 19, 2016

Latvijas intereses Eiropas Savienībā 2016/1

Žurnāla “Latvijas intereses Eiropas Savienībā” jaunais gads sākas ar numuru, kurš veltīts topošajai Eiropas Savienības Globālajai stratēģijai. Pēdējo gadu notikumi ES un tās tuvumā ir krīžu, […]

Politologu biedrības žurnāli