Noskaidroti Latvijas augstskolu un vidusskolu jauniešu eseju konkursa “Eiropas Savienības nākotne: nākošie 15” uzvarētāji
marts 27, 2019
Latvijas Politologu biedrības valdes priekšsēdētāja Žaneta Ozoliņa piedalās Eiropas Savienības informācijas sniedzēju forumā
aprīlis 14, 2019

Žaneta Ozoliņa piedalās Eiropas Parlamenta Vēstnieku programmā Rīgas skolās

Latvijas Politologu biedrības valdes priekšsēdētāja prof. Žaneta Ozoliņa piedalās Eiropas Parlamenta biroja Latvijā sadarbībā ar Latvijas skolotājiem organizētajā Eiropas Parlamentu vēstnieku programmā. Šī projekta ietvaros Žaneta Ozoliņa uzstājās ar atklātajām lekcijām trīs Rīgas skolās- Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā, Rīgas Franču licejā un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā.

Eiropas Parlamenta vēstnieku skolas ir ES mēroga programma, ko realizē Eiropas Parlamenta birojs Latvijā sadarbībā ar Latvijas skolotājiem. Tās mērķis ir “jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu ES daļu, rosināt izpratni par sabiedrībā notiekošo un motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.-12. klašu audzēkņiem un sniedz tik ļoti nepieciešamo metodisko atbalstu skolotājiem, integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu – kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c.”[1] Sīkāka informācija par projektu atrodama Eiropas Parlamenta biroja Latvijā mājas lapā: http://www.europarl.europa.eu/latvia/lv

[